fbpx

Nemzetközi ABA viselkedés technikus képzés

cover

Nemzetközi ABA viselkedés technikus képzés

A nagy érdeklődésre való tekintettel 2023 februárjában újra elindítjuk a Nemzetközi Viselkedéselemzés Szervezet (International Behavior Analyst Organization, IBAO®, www.theibao.com) által akkreditált, ABA Technikusi képzésünket! 

Alapinformációk

Az ABA (Applied Behavior Analysis – Alkalmazott Viselkedéselemzés) megközelítés rendkívüli hatékonyságát az elmúlt több mint 50 évben, több ezer tudományos kutatás eredményei támasztották alá. Az elméleti és gyakorlati tudás megszerzése lehetőséget teremt minden szakember és szülő számára, hogy az autizmussal élő/sajátos nevelési igényű gyermekek számára átfogó segítséget nyújtson akár a fejlesztések, akár a mindennapi élethelyzetek során, ezzel is segítve a gyermekek és környezetük életminőségének javulását.

Az 55 órás, hibrid modellben megvalósuló képzés résztvevői 5 elméleti és 2 gyakorlati részt is tartalmazó modulon keresztül ismerhetik meg az Alkalmazott Viselkedéselemzés (Applied Behavior Analysis, ABA) elméleti és gyakorlati alapjait, és elsajátíthatják azokat a készségeket, melyek segítségével hatékonyan, evidencia alapú módszerekkel fejleszthetik az autizmussal élő vagy más speciális nevelési igényű gyermekeket. 

A képzés tematikája számos ország viselkedés szakértő szakemberei által kidolgozott, a Nemzetközi Viselkedéselemzés Szervezet által jóváhagyott struktúrát kövei. A képzés alapképzést biztosít, mely lehetőséget nyújt arra, hogy a képzésben résztvevő az “ABA terapeuta” címet viselje, szolgáltatást nyújtson valamint a Nemzetközi Viselkedés Technikus vizsga kritériumainak első részét teljesítse. 

Jelentkezés

A képzésre szeretettel várunk minden, autizmussal élő/speciális nevelési igényű gyermekekkel foglalkozó szakembert vagy szülőt. A képzésben résztvevők száma nincs korlátozva, de az egyénre szabott gyakorlat megvalósítása érdekében negyedéves periódusokban indítjuk az elméleti képzéseket.

Képzések indulása: 2023.02.06.

Jelentkezési határidő: 2023.01.27. 

Befizetési határidő: 2023.01.31. (részletfizetés esetén is)

A Képzés első moduljának megosztása a 2023.02.06-án történik. A modul megosztására kizárólag élő szerződés és a befizetés igazolását követően kerül sor. 

Abban az esetben, ha a jelentkező 2023.01.27-ét követően jelentkezik képzésünkre, a fenti okok miatt, a következő képzés indulásánál tudja megkezdeni tanulmányait. 

Az ezt követő Képzés képzés várható indulása: 2023. július 

A jelentkezés lezárult.

Egyéb kérdéseit az nvtkepzes@gmail.com címre várjuk!

A Képzés menete

Az 55  órás képzés elméleti és gyakorlati modulokból, valamint gyakorlati vizsga tételből áll. 5 modul végezhető el a képzés során, melyek felosztása 3 elméleti és 2 gyakorlati modul, ezen felül pedig 2 élő online találkozó társul.

Az elméleti modulokat a hallgatók saját időbeosztásuk szerint, online képzési videók formájában végezhetik el. Minden második modulhoz kapcsolódik egy-egy élő online kérdezz-felelek alkalom is, amikor a résztvevők feltehetik kérdéseiket, és felkészülhetnek a gyakorlati blokkokra. 

A gyakorlati blokkokat a Kis Lépések Alapítvány ABA Terápiás és Módszertani Központjában valósítjuk meg, képzett szakemberek szupervíziója alatt, a Központba járó gyermekekkel, egyénre szabottan

A Képzés időtartama

A Képzés lehetőséget biztosít az egyénre szabottan történő teljesítéshez. A képzés hibrid rendszerben zajlik, így a résztvevő saját időbeosztásához igazodva haladhat. A modulok elvégzésére összesen 12 hónap áll rendelkezésre. Ezen belül a modulok közötti haladás rugalmasan alakítható. A modulok egymásra épülnek, így csakis lineárisan végezhetők el (I.-V.). Minden elméleti modul rész feldolgozását követően sikeres modulzáró kvízt kell teljesíteni. 

A Képzés részletes leírása

A képzés a Nemzetközi Viselkedéselemzés Szervezet (International Behavior Analysis Organization, IBAO®) követelményrendszerének megfelelően a következő témákat öleli fel: 

I/1. Elméleti modul: 

 • a Kis Lépések Alapítvány és Terápiás Központjának bemutatása
 • autizmus, intellektuális zavarok, Down szindróma, ADHD és ehhez kapcsolódó irodalomjegyzék és irodalomfeldolgozás
 • az ABA terapeuta szerepe, etika, titoktartás, felelősségvállalás,

kliens-terapeuta, kliens-szupervizor kapcsolat

A modul az I. modulzáró kvíz sikeres teljesítésével zárul.Sikeres teljesítés a 80% feletti eredmény elérése.

II/1. Elméleti modul: 

Az Alkalmazott Viselkedéselemzés elméleti alapjai

 • ABA tények és tévhitek
 • ABA alapfogalmak
 • Az EVK paradigma
 • A viselkedés definiálása
 • Előzmények és következmények
 • Irodalomjegyzék és irodalomfeldolgozás

A modul 1. része a II/1. modulzáró kvíz sikeres teljesítésével zárul.Sikeres teljesítés a 80% feletti eredmény elérése.

II/2. Elméleti modul:

Az együttműködő kapcsolat kialakítása és a kérés tanítása

 • Protokollok az együttműködés kialakítására
 • Skinner nyelvfejlődési és -fejlesztési megközelítése
 • a nyelv funkcionális osztályozása
 • ABA beszédindítás és beszédfejlesztés
 • Irodalomjegyzék és irodalomfeldolgozás

A modul 2. része a II/2. modulzáró kvíz sikeres teljesítésével zárul.Sikeres teljesítés a 80% feletti eredmény elérése.

II/3. Modulzáró online konzultáció:

1,5 órás élő online kérdezz-felelek alkalom

A modul 3. része az élő online találkozón való részvétellel zárul.

III. Gyakorlati modul: 

 • Az együttműködő kapcsolat kialakítása és kérés tanítás, adatfelvétel I.
 • 10 óra gyakorlat

A modul a 10 óra gyakorlat sikeres teljesítésével zárul. Sikeres teljesítés a 80% feletti eredmény elérése.

IV/1. Elméleti modul: 

Készségfejlesztés az ABA módszereivel:

 • készségfelmérés
 • a fejlesztési program részei
 • adatgyűjtés a készségfejlesztésben
 • az ABA tanítás fajtái 
 • ABA tanítási technikák
 • Irodalomjegyzék és irodalomfeldolgozás

A modul 1. része a IV/1. modulzáró kvíz sikeres teljesítésével zárul.Sikeres teljesítés a 80% feletti eredmény elérése.

IV/2. Elméleti modul:

ABA viselkedés management

 • a kihívást jelentő viselkedések funkció alapú kezelése
 • a viselkedés terv részei
 • előzmény és következmény alapú viselkedés változtató technikák 
 • Irodalomjegyzék és irodalomfeldolgozás

A modul 2. része a IV/2. modulzáró kvíz sikeres teljesítésével zárul.Sikeres teljesítés a 80% feletti eredmény elérése.

IV/3. Modulzáró online konzultáció:

1,5 órás élő online kérdezz-felelek alkalom

A modul 3. része az élő online találkozón való részvétellel zárul.Sikeres teljesítés a 80% feletti eredmény elérése.

V/1. Gyakorlati modul: 

 • ABA tanítási technikák használata, adatgyűjtés és az adatok grafikonon való ábrázolása és elemzése 

A modul 1. része a 15 óra gyakorlat sikeres teljesítésével zárul.Sikeres teljesítés a 80% feletti eredmény elérése.

V/2. Vizsga modul: 

A modul 2. része a képzés elméleti és gyakorlati vizsgájával zárul.Sikeres teljesítés a 80% feletti eredmény elérése.

A Képzés díjazása

Egy összegben való  2023. január 31-ig történő fizetés esetén a képzés díja: 270.000 Ft mely tartalmazza az alábbiakat:

 • a Kis Lépések Alapítvány által kiadott Módszertani Kézikönyv. A könyv kizárólag a képzésben részt vevők számára elérhető
 • 5 elméleti modul összesen 25 óra
 • a hallgatóknak modulrészenként 3 alkalommal van lehetősége megpróbálni teljesíteni a modulzáró kvízt (min. 80% elérése). 3 sikertelen próbálkozást követően a hallgatónak külön díjazás ellenében konzultációt kell váltania. A külön konzultáció díja 10.000. Ft
 • 2 gyakorlati modul, összesen 25 óra
 • 2 élő online találkozó összesen 3 óra
 • elmélet-gyakorlati vizsga tétel 2 óra

Részletfizetés esetén: modulonként 70.000 Ft, mely az alábbiak szerint épül fel:

 • I. Elméleti modul 70.000 Ft
 • II/1. és II/2. Elméleti modul, plusz II/3. élő online találkozó 70.000 Ft
 • III. Gyakorlati modul 70.000 Ft
 • IV/1. és IV/2. Elméleti modul, plusz IV/3. élő online találkozó 70.000 Ft
 • V/1. Gyakorlati modul és V/2. Vizsga modul 70.000 Ft

Részletfizetés esetén a Módszertani Kézikönyv online formában érhető el, kizárólag a modulhoz tartozó fejezetekkel. A Képzés I-IV. moduljának sikeres befejezését követően a Módszertani Kézikönyvet a részletfizetést választók is megkapják. 

A könyv átvehető személyesen az ABA Terápiás és Módszertani Központban ( 1024 Bp. Stromfeld Aurél út 8.) vagy kérhető postai szállítással, melynek postaköltsége a megrendelőt terheli. 

A Képzés javasolt ütemezése

Az alábbi ütemterv szerinti haladás nem kötelező, de iránymutató lehet a Képzés kényelmes haladásában. 

Dátum Óraszám Téma Oktató 
2023.02.06.-2023.02.28.1.modul: Az ABA Központ bemutatása és a technikusi szerep jellemzői Herman Alexandra 
2023.03.01-2023.03.31.5  2./1.modul: ABA alapfogalmakHerman Alexandra 
2023.04.01.-2023.04.30.52./2.modul:Az együttműködő kapcsolat kialakítása és a kérés tanításaHerman Alexandra 
2023.05.05.1,5  ⅔. modul: Élő online találkozóHerman Alexandra 
2023.05.08.- 2023.08.06.10  3.modul:1.gyakorlati modul (személyes)Herman Alexandra
Merényi Krisztina  
2023.08.07.- 2023.09.10.54./1.modul:Készségfejlesztés az ABA módszereivel Herman Alexandra 
2023.09.11.-2023.10.15.54:/2. modul:A kihívást jelentő viselkedések csökkentése az ABA módszertanávalHerman Alexandra 
2023.10.20.1,54:/3. modul:Élő online találkozóHerman Alexandra 
2023. 10. 24.- 2024.01.21..155/1. modul:2. gyakorlati modul Herman Alexandra
Merényi Krisztina
2024. 01. 22.-2024.02.29.25/2. modul:Elméleti és gyakorlati vizsga modul Herman Alexandra
Merényi Krisztina 

A Képzés által megszerezhető végzettség

A képzés a Nemzetközi Viselkedéselemzés Szervezet (International Behavior Analyst Organization, IBAO®, www.theibao.com) által jóváhagyott struktúrát kövei, és az IBAO® akkreditálta.

A résztvevők  az 5 modul teljesítése és a sikeres vizsgatételt követően a képzés elvégzéséről a magyarországi felnőttképzés által meghatározott kritériumoknak megfelelő oklevelet kapnak

A képzés elvégzése után a résztvevő használhatja az “ABA terapeuta” címet, abban az esetben, ha vagy minden 30 órányi munkavégzése után minimum 1 óra időtartamban, vagy havi 2 alkalommal szupervíziót  vesz igénybe  egy Nemzetközi Viselkedés Szakértőtől (IBA®, BCBA©).  A magyar Nemzetközi Viselkedés Szakértők listája megtalálható a Magyar Alkalmazott Viselkedéselemzés Egyesület honlapján (www.mavee.hu), a nemzetközi szakemberek listája pedig a www.bacb.com és a www.theibao.com oldalakon található. Ebben az esetben a képzést sikeresen teljesítő résztvevő, szupervízió mellett ABA szolgáltatást is  nyújthat. 

Szupervízió igénybevétele nélkül a jelentkező nem használhatja az “ABA terapeuta” címet, és nem hirdetheti szolgáltatásait eképpen. 

A szakmai kompetencia határokkal, elnevezésekkel és  a szupervízióval kapcsolatban további információkat a www.mavee.hu oldalon, a Magyar Alkalmazott Viselkedéselemzés Egyesület honlapján talál. 

Nemzetközi akkreditáció

A Nemzetközi Viselkedés Technikusok olyan gyakorlati szakemberek, akik nemzetközileg képesített viselkedés szakértők szupervíziója alatt ABA terápiás szolgáltatásokat nyújthatnak. 

A meghirdetett 55 órás gyakorlat orientált viselkedés technikus képzés lehetőséget biztosít arra, hogy a résztvevő  az “ABA terapeuta” címet viselje a fenti kritériumoknak megfelelően, mellyel elérheti  a Nemzetközi Viselkedés Technikus (NVT) vizsga (International Behavior Therapist, IBT) kurzus követelményeit. 

A Nemzetközi Viselkedés Technikus (NVT) vizsga (International Behavior Therapist, IBT) letétele nem része a képzésnek, de amennyiben a résztvevő szeretne nemzetközi képesítést szerezni, az Alapítvány annak minden feltételét biztosítja számára.

A képzés tehát az NVT vizsga letétele nélkül is elvégezhető. Ebben az esetben magyarországi felnőttképzés által jegyzett oklevelet állítunk ki a résztvevőnek. 

Nemzetközi Viselkedés Technikus (NVT) vizsga kritériumai 

Az NVT vizsga minimum képzettségi feltétele a középiskolai érettségi. 

Az NVT vizsgára való alkalmassághoz a következőket szükséges teljesíteni: 

 1. IBAO® által akkreditált, minimum 40 órás képzés elvégzése – Jelen képzéssel abszolválható
 2. 300 óra szupervízionált gyakorlat, ezen belül 10 óra közvetlen szupervízió Nemzetközi Viselkedés Szakértőtől
 3. Gyakorlati vizsga letétele, legalább két készségterületen
 4. 4 óra Alkalmazott Viselkedéselemzés témakörét felölelő továbbképzés elvégzése

Az Alapítvány a vizsgára való alkalmasság minden feltételét biztosítani tudja, azonban ennek díjazása egyénileg eltérhet, így igény esetén személyre szabott díjazást határozunk meg. 

Lehetőségek a nemzetközi vizsga letételét követően

A nemzetközi vizsga letétele Magyarországon kívül is használható képesítést ad. A Nemzetközi Viselkedés Technikus vizsga letételével Nemzetközi Viselkedés Szakértő szupervíziója mellett, a résztvevő külföldön is dolgozhat “ABA terapeutaként” .

* A kezdési időpont módosításának jogát fenntartjuk.