Szülők és terapeuták gondolatai

Palkó és családjának története

Palkó 2,5 éves volt, amikor megállapították nála az autizmus spektrumzavart. Ezután megkezdődött a hosszas keresgélés részünkről, hogy Palkót hogyan és miképpen lehetne a legjobban segíteni és mindannyiunk életét megkönnyíteni. Az autizmus kezelésének útvesztőjében nehéz megtalálni azt, amelyről valóban úgy véli a szülő, hogy hasznos.

Az ABA terápiát azért választottuk, mert tudományosan alátámasztott módszer, jól átlátható, strukturált rendszere van. Fontos az is, hogy más terápiákkal együtt is alkalmazható, valamint, hogy a laikus számára is érthető és jól tanulható. Valójában egy idő után a fejlesztés beépül a mindennapi életvitelbe, és nem tekinthető „igazi” terápiának, mert több annál. Természetesen az együttműködés és a közös gondolkodás nélkülözhetetlen.

Merényi Krisztinával (Kriszti) kezdtük meg a „munkát”, akiről már első pillantásra tudtuk, hogy erre a szakmára termett, és hogy csodálatosan bánik ezekkel a típusú gyerekekkel. Az általuk üzemeltett óvodában Palkó óriási fejlődésen ment keresztül, amely egyértelműen bizonyította, hogy az ABA terápia és az állandó gyógypedagógiai segítség elmaradhatatlan.

Az óvodai csapatban ismertük meg Do Thang Szilviát (Sziszit), akinek fiatalos lendülete, kreativitása, problémamegoldó képessége és határozottsága rögtön feltűnt. Miután az óvoda megszűnt, Sziszi és Kriszti egyéni fejlesztés keretében kezdett Palkóval foglalkozni. Őszintén és egyértelműen közlik, hogy miben vannak Palkónak komoly lemaradásai, és melyek azok a területek, amelyekben nagyon ügyes. Nagyon tetszik mindkettőjükben, hogy nem kell őket irányítani és nem félnek a kihívásoktól, a nehézségektől. Folyamatosan jelen vannak az életünkben, így mondhatjuk azt, hogy családtagnak számítanak. Palkó nagyon szereti őket. Rengeteg segítséget, megértést és odaadást kapott tőlük nemcsak Palkó, hanem a családunk is.

Nem mondunk újat azzal, hogy itthon katasztrofálisnak mondható az autizmussal élők helyzete. Kriszti és Sziszi együttesen próbálja a sok hiányosságot pótolni, és erőn felül teljesíteni. Biztos pontnak tekinthetők a káoszban. Elképesztő és nagyon megbecsülendő munkát végeznek, tiszta szívvel ajánljuk őket.

P. P. kliensem volt 2013 januárjától 2015 júliusáig. Az együttműködés során terapeuta, shadow teacher, később konzultánsi minősítésben dolgoztam. A család önként ajánlotta fel a véleménymegírást.
Do Thang Szilvia

P. P. kliensem volt 2012 júniusától 2015 júliusáig . Az együttműködés során terapeuta és konzultánsi minősítésben dolgoztam. A család önként ajánlotta fel a véleménymegírást. Merényi Krisztina

Ádám és családja

Kisfiam, Ádám (autista) 3 1/2 éves volt mikor az ABA terápiával legelőszőr találkoztunk.

Korábban már sokat hallottunk ennek a terápiának a sikereiről, így mikor lehetőségünk volt ezt egy óvodai rendszerben kipróbálni, éltünk a lehetősséggel. Ez az időszak 3 hónap volt. Ez idő alatt Ádám teljesen szobatiszta lett, megtanult evőeszközzel enni és fokozatosan egyre több időt bírt egy helyben tölteni, adott feladatra koncentrálni.

Utána egyéniben folytattuk a terápiát. Az ABA terapeuták rendszeresen kijárnak hozzánk konzultálni. Az ABA-ről furcsa azt írni, hogy terápia, mert számomra a hagyományos értelemben nem az.

Nem olyan fejlesztés, ahol egy kiemelt részképességgel foglalkoznak pl. heti 2* 1 órát. Az ABA az életünk része. Behálózza a mindennapjainkat.Megtanít arra engem és a család többi tagját, hogy tudjuk Ádámot úgy nevelni, hogy az számára a legjobb legyen, hogy tudunk értékes pillanatokat együtt tölteni. Nem is olyan rég még funkció nélkül játszott a játékaival egyedül, ma már egyre többet játszunk közösen. A kognitív fejlesztéstől kezdve a viselkedésproblémákon át, a kommunikáció megkezdésében mindenben segít. Mikor egy-egy újabb probléma adódik, mindig segítenek, hogy az még idejében kezelve legyen, ne hatalmasodjon el. Ennek eredményeképpen Ádámnak rendszer lett az életében, amitől sokkal nyugodtabb és boldogabb kisfiú lett.

Ma már el sem tudnám képzelni az életünket ABA nélkül.

Sz.Á. családjával 2013 januárjában találkoztam először. 2014 áprilisától 2015 decemberéig volt kliensem. Az együttműködés során terapeuta és konzultánsi minősítésben dolgoztam. A család önként ajánlotta fel a véleménymegírást.
Do Thang Szilvia

Mártiék gondolatai

Röviddel a kislányunk második születésnapját követően kaptuk meg róla az autizmus diagnózist. Négy év telt el azóta. Ha röviden akarnám megragadni az akkori állapotát, úgy fogalmaznék, hogy a családjáéhoz képest eléggé párhumazos életet élt. Leginkább az étkezések voltak a találkozási pontjaink, valamint szerencsére érzelmileg kötődött hozzánk. Nem érdeklődött különösebben sem irántunk, sem közös tevékenységek iránt, nem kommunikált velünk, ha valamit – ritkán -, közölni vagy mutatni szeretett volna, azt a kezünk húzásával próbálta elérni.

A diagnózist felállító gyermekpszichiáter hívta fel a figyelmünket az ABA terápiára. Rövid utánaolvasás után úgy döntöttünk, hogy belevágunk. Tekintve, hogy mennyi tudományosan megalapozott vagy meg nem alapozott módszer és ígéret árad manapság az érintett szülőkre, az egyik legfontosabb vezérelvünk az volt, hogy bármibe kezdünk is bele, az biztosan ne ártson.

Az ABA módszerrel legfőképpen a tanulás képességét sajátítják el a gyerekek, aminek a spontán változata, például utánzás révén, autizmussal elő gyermekek esetében gyakran hiányzik vagy fejletlen. Az ABA érdeklődés-központú; rendkívül fontos eleme a gyermek motivációjára épített fejlesztés. Leginkább ennek révén válik a terápia szeretnivaló tevékenységgé. Az ABA következetes; az így tanuló gyermekek a módszer kiszámíthatósága miatt hamar ráéreznek, hogy mi velük szemben az elvárás és hogy miért éri meg nekik annak megfelelni, hiszen a pozitív visszajelzésre, megerősítésre – akár jutalom formájában -, is bizton számíthatnak. Az ABA biztató és szeretetteljes; ez nagyon lényeges – a sikerek, akár a kis eredmények is hatalmas elismeréssel párosulnak és sokkal hangsúlyosabbak, mint az esetleges kudarcok. Az ABA fokozatos; tudatosan halad lépésről lépésre, a könnyűtől az egyre nehezebb irányába, így garantálva a sikerélményeket folyamatosan, akár hosszú távon. Végül, az ABA az élet minden területén alkalmazható és hatásos; legyen az játék, kommunikáció, viselkedés, társas kapcsolatok, kognitív fejlesztés, étkezés, önellátás, pl. öltözködés vagy tisztálkodás, stb.

A kezdetektől fogva elsődlegesen Merényi Kriszti szakmai irányítása mellett folyt a kislányunk ABA programja. Rendkívül melegszívű, közvetlen, hozzáértő és elkötelezett szakembert ismertünk meg személyében. Minden problémához felelősségteljesen áll, a tanácsai és segítsége nagyon hasznosak. Az együttműködésünk kezdetén külön felemelő volt, ahogy mindig felfedezett valami pozitívumot és előremutatót, aminek örülni lehetett. Azt pedig, hogy a kislányunk fejlesztésén túl a családunk lelkiállapotát is a szíven viselte, külön köszönjük.

Hogy hol tartunk most – a kislányunk hat éves múlt. Alkalmazkodó és együttműködő szinte minden helyzetben. Délelőttönként óvodába jár, ahol személyre szóló segítséget is kap, délutánonként pedig továbbra is ABA-alapú fejlesztő terápiában részesül. Jó értelemben csodabogár; tiszta szívű, jóindulatú, boldognak és kiegyensúlyozottnak látszik. A kommunikációja nagyon sokat fejlődőtt, bár továbbra is elmarad a kortársaiétól – minden óhaját, igényét kifejezi, és a verbális élménymegosztás is egyre inkább jelentkezik. Egyre nyitottabb mások iránt; a testvéreivel és ovistársaival egyre többet játszik. Továbbra is elég nehezen koncentrál; a legsikeresebb terápiás környezetben, ahol magabiztosan mozog, hiszen a ‘ABA-nyelv’-et jól ismeri. A mindennapi élet, a maga kiszámíthatatlanságával, még nehezebb terep számára. Szeptemberben iskolába megy. Önálló és megelégedett életet remélünk számára, ami valószínűleg sosem lesz átlagos, ezzel tisztában vagyunk. De nem is kell, hogy az legyen. Állandó reménységünk, hogy a fejlődése töretlen.

D. E. kliensem volt 2011 márciustól 2014 januárig. Az együttműködés során és konzultánsi minősítésben dolgoztam. A család önként ajánlotta fel a véleménymegírást.
Merényi Krisztina

Péter története

Nóri 3 és fél éves kora óta foglalkozik gyermekünkkel, abból a célból, hogy szociális-kommunikációs hátrányaiban, valamint rugalmas viselkedés terén mutatkozó nehézségeiben segítse, ezeket a problémákat enyhítse, kiküszöbölje. A meglehetősen intenzív (és lenyűgözően professzionális) ABA terápiával eltöltött idő hozzávetőlegesen 3 éven át tartott/tart, és amellett, hogy gyermekünk rajongásig imádja Nórit (és a vele való játékos foglalkozás a leginkább várt események közé tartozik) a terápia egyértelmű sikert is hozott, minden területen.

Gyermekünk – aki amúgy jó képességű és jó kedélyű volt a terápia kezdetén is, de a jelzett hármas területen egyértelmű és komoly elmaradásai voltak – a terápia hatására hatalmasat fejlődött. Játéka az ismétlődő egyszerű tevékenységek irányából a változatosabb, interaktívabb, képzelőerőt igénylő, szerepjátékokat is felölelő irányba alakult át. A játékban megszerzett szociális és kommunikációs készségeit sikerrel ültette át a való életbe. Kézügyessége nagyon sokat javult. Korábbi szelektív evési szokásai, finnyássága drámai mértékben átalakultak. Egyes ételekhez jobban ragaszkodik, de ma már hajlandó mindent megkóstolni, és étrendje hétről hétre bővül/bővült. Általában jóval rugalmasabb lett, hisztériája, akaratossága nagyot csökkent, együttműködési készsége sokat javult. Kommunikációja (verbális és nonverbális) hatalmasat fejlődött, különösen óvodás gyerektársai irányába, ahol kezdetben beilleszkedési zavarai is voltak, egyedül játszott, nem barátkozott. Mára ezek a problémák eltűntek. Beszéde, gesztusai természetesek, szociális készségei, figyelme nagyon sokat javult. Ma ott tartunk, hogy kis életének különböző szituációiban segítség nélkül, kiválóan helytáll, jól érzi magát. Az óvodai közösségben népszerű lett, barátaival korának megfelelően játszik, többekkel együtt sportolnak, ovin kívül is vendégségbe jár vagy vendégeket hoz. Életvezetésében a korábbi hátrányai lényegében nem befolyásolják, iskolába probléma nélkül felvételt nyert. Nevelői kedvelik, viselkedési problémái nincsenek.

Nórinak köszönhetően mindezt úgy sikerült elérni, hogy az elmúlt években a gyermek az ideje nagy részében professzionális, szisztematikus és célzott segítséggel nem tett mást, mint amit minden gyereknek tenni kell: boldogan és felszabadultan játszott. Ezen játék folyamatos és kitartó alkotó forrása, szervezője, végrehajtója, végtelenül találékony és fáradhatatlan motorja egész idő alatt a mi kedves és csodálatos Nórink volt. Ebből a nagy játékból a 3 év alatt mi – szülők – is nagyon sokat tanultunk következetességről, odafigyelésről, szeretetről és kitartásról. Végül talán az egyik legfontosabb eredmény: Nóri személyében gyermekünk és mi is egy életre szóló barátot szereztünk.

Köszönjük.

B. P. kliensem volt 2012 februárjától 2015 januárjáig. Az együttműködés során terapeuta és konzultánsi minősítésben dolgoztam. A család önként ajánlotta fel a véleménymegírást.
Vásárhelyi Nóra

Márti tapasztalatai

Közel négy éve dolgozom ABA terapeutaként. A terápia két jellemzője motivált mindvégig:

  • Nagyon jól ellenőrizhető a terápia hatékonysága a feladatlap segítségével. Így egy jól kontrollálható, szakmailag hiteles terápia.
  • A terápia a terapeuta kreativitására épül. Minden gyermek más, a terapeuta leleményességével és kreativitásával találja meg a kulcsot a gyerekekhez. Ő keresi meg, mivel motiválhatja tanulásra az adott gyermeket. Lehet az játék, kedvenc finomság, könyv, dögönyözés vagy mondókázás.

Kriszti és Sziszi konzultánsok, rendszeresen kilátogatnak a családokhoz. Az elmúlt években biztos támaszt adtak munkámhoz. Lelkesedésük, vidámságuk, közvetlenségük és őszinteségük minden nehézségen átsegített. Kérdéseimmel bármikor fordulhatok hozzájuk. Szakmai tapasztalatuk ismeretében, biztos mederben érzem magam a tanítások során.

K. M.-val 2010 és 2015 vége között dolgoztunk együtt időszakosan. Jelenleg nem dolgozik ABA terapeutaként. Önként vállalta az ajánlás megírását.
Merényi Krisztina, Do Thang Szilvia