Programindítás a gyakorlatban

1. lépés

A család felkeresi az Alapítványt. Ezután lehetősége nyílik személyes, írásos esetleg skype-on történő előzetes konzultációra, mely során fontos válaszokat kaphat a terápiával kapcsolatos kérdéseire és dönthet arról, hogy szeretné-e megkezdeni a közös munkát.

2. lépés

ABA módszer
Állapotfelmérés és szülői konzultáció
A terápia megkezdése előtt szükséges a gyermek átfogó állapot-és készségfelmérése, melynek segítségével széleskörű képet kapunk a gyermek aktuális állapotáról.
Az állapotfelmérés alapján a terápiás központ szakemberei elkészítik a gyermek fejlesztési és tanítási programját. Az állapotfelmérés kb. 2 órát vesz igénybe. A terápia megkezdése előtt ezen felül egy 2 órás szülői konzultáción vesznek részt a központba jelentkező családok.
A konzultáció fontos kiinduló pont a központban végzett munka és a mindennapok összehangolásának szempontjából: fontos, hogy a terápiás célok a Család számára is ismertek legyenek, és hogy tanácsot kapjanak az esetlegesen felmerülő problémás viselkedések kezeléséhez, illetve arra vonatkozóan, hogy hogyan tudják beilleszteni a készségek tanítását a mindennapokba. A szülői konzultáción a gyermek nincs jelen.

A Szülők ezen felül részt vehetnek a Központ együttműködő szakemberei által tartott ABA képzéseken. Ez segíthet elmélyíteni tudásukat és magabiztosságukat a módszerek alkalmazásában. A
 Család az állapotfelmérés eredményeiről illetve a konzultáció összefoglalójaként írásos anyagot kapnak, mely tartalmazza a terápiás programot, illetve a viselkedéssel kapcsolatos javaslatokat.

3. lépés

Terápiás foglalkozások az ABA Terápiás és Módszertani Központban

Központunkban a terápiás foglalkozásokat képzett ABA terapeuták végzik. A terapeuták szupervízióját külföldön képesített ABA konzultánsok végzik.
A terápiás foglalkozások általában 2-3 órás időtartamúak, de egyéni elbírálás alapján ennél hosszabbak is lehetnek. Központunkban folyamatosan képezzük a jövő ABA terapeutáit, így a gyermek terápiáján esetenként legalább 2 felnőtt lesz jelen. 

Alapítványunk a kutatási eredmények tekintetében irányt mutat a terápiás óraszámokat illetően, de a család saját belátása szerint dönt ennek meghatározásáról illetve a terapeuták személyéről.

Terápiás lehetőségek gyermekek számára

- alkalmazott viselkedés elemzés (ABA/VB)
- egyéni szociális-kommunikációs fejlesztés
- szociális és játék készséget fejlesztő csoport
- rekreációs jellegű egyéb kiscsoportos terápiák

Segítségnyújtás szülők és családok számára

- szülő konzultáció;információs eligazítás az elérhető terápiás lehetőségekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatban
- szülőcsoport
- egyéni pszichoterápia
- rekreációs tevékenységek
- játékkölcsönzés

Segítségnyújtás szakemberek számára

- konzultáció (otthoni, intézményes)