Az Alapítvány célja, hogy széleskörű támogatást nyújtson az autizmus spektrum zavarral élő gyermekek és családjaik részére.

ABA módszer

Feladataként tekinti a gyermekek komplex fejlesztését, a szülők és hozzátartozók pszichológiai megsegítését; tanácsadások és szülőcsoportok szervezését, irányítását, valamint közös rekreációs tevékenységeinek bővítését, mellyel a családok életminőségének javulását támogatja. Egy olyan kezdeményezés, amely révén különböző területen dolgozó szakemberek közösen segítik az érintett családokat.

Az Alapítvány szakemberei a kitűzött célok megvalósítására, evidenciaalapú, a triász területeire építő, magas óraszámot biztosító, átfogó, intenzív, viselkedéselemző terápiás módszert alkalmaznak (ABA/VB terápia).